Škola šaha

Škola šaha organizovana je u 3 nivoa:

Škola šaha organizovana je u 3 nivoa:

Početni nivo

 

1. Početni nivo

-Kome je namenjen?

Ovaj nivo je namenjen svim polaznicima koji do sada nisu imali kontakta sa šahom, kao i onima čiji se kontakt sa šahom uglavnom svodio na igru i razonodu. Prema našem dosadašnjem iskustvu ovoj grupi uglavnom pripadaju deca uzrasta od 4 do 7 godina.

-Kakav je plan rada u ovoj grupi?

Na ovom nivou deca uče osnovne šahovske principe i pravila, kako da pomeraju figure i matiraju. Cilj je da polaznici razviju pravilan način razmišljanja u šahu, kao i da nauče da se ponašaju za šahovskom tablom pre, za vreme i nakon završetka šahovske partije.

Predavač: Nevena Janković - I kategorija

Vreme trajanja kursa: 1 do 2 godine u zavisnosti od napretka polaznika

Srednji nivo

 

2. Srednji nivo

-Kome je namenjen?

Namenjen je deci koja su ovladala osnovnim znanjima šaha i koja su imala takmičarskog iskustva. Ovi kandidati razumeju suštinu šahovske igre i imaju sposobnost da naprave plan u šahovskoj partiji, kao i da ga prilagode potezima protivnika. Ovoj grupi uglavnom pripadaju osnovci različitog uzrasta.

-Kakav je plan rada u ovoj grupi?

Na ovom nivou polaznici izučavaju teoriju otvaranja, osnovne principe i tipove središnjica, detaljno obrađuju zakone završnica. Šahu se pristupa na jedan širi i ozbiljniji način i stavlja se poseban akcenat na individualan rad.

Predavač: Janko Janković MK - majstorski kandidat

Vreme trajanja kursa: U potpunosti zavisi od napretka i zalaganja polaznika. Cilj je da kandidat stekne snagu I kategorije.

Napredni nivo

 

3. Napredni nivo

-Kome je namenjen?

Imajući u vidu da časove na naprednom nivou u našoj šahovskoj školi vodi vrhunski šahovski majstor, ovaj nivo mogu pohađati polaznici koji imaju dovoljno razvijenu šahovsku misao kako bi mogli u potpunosti da iskoriste mogućnosti koje im pruža ovakav vid nastave.

-Kakav je plan rada u ovoj grupi?

Radi se na usavršavanju svih šahovskih tehnika i unapređuje se način razmišljanja.

Predavač: Miloš Lapčević IM - intermajstor

Cilj je da polaznici ovog nivoa steknu titulu šahovskog majstora.

Mala rokada @Twitter

Prijavite se za Newsletter